WARUNKI REZERWACJI

Apartamenty wynajmujemy na min 7 dni, w systemie od soboty do soboty.
Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00.
Przy pobycie powyżej 14 dni oraz dla stałych klientów, zniżka w wysokości 10%.
Do ceny pobytu należy doliczyć jednorazowo 180 zł za końcowe sprzątanie apartamentu. Opłaty nie pobiera się w przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni.
Opłata rezerwacyjna wynosi 20% od całej sumy pobytu i jest pobierana przy rezerwacji.
Wyżej wymieniona kwota płatna jest przelewem i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

W ramach umowy najmu Najemca dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych
w umowie. W tym okresie Wynajmujący ma prawo wejścia do apartamentu w celu dokonania czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy. Każde wejście do apartamentu będzie poprzedzone kontaktem telefonicznym z Najemcą w celu ustalenia dogodnego dla obu stron terminu.

Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą,
a Wynajmującym czasie nie wcześniej niż zostało to zapisane w umowie i nie później niż
o 20.00 w dniu przyjazdu. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż zostało to ustalone w umowie i nie wcześniej niż o 6.00 w dniu wyjazdu. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego i wiąże się z dodatkową opłatą
w wysokości 50,00 zł.

Zabronione jest przestawianie mebli oraz sprzętów AGD / RTV będących na wyposażeniu Apartamentu.

Apartament w całości przeznaczony jest dla osób NIEPALĄCYCH, w związku z powyższym wewnątrz apartament obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wynajmujący dopuszcza palenie tytoniu jedynie na balkonie należącym do apartamentu.

W apartamencie może nocować wyłącznie tyle osób ile zostało wymienione w umowie. Najemca ma prawo przyjmować gości w okresie pobytu, bez możliwości noclegu.

Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma:

klucz do klatki schodowej i furtki wejściowej na teren,

klucz do drzwi wejściowych apartamentu,

pilot do bramy wjazdowej na miejsce parkingowe

Najemca zobowiązany jest nie udostępniać w/w kluczy i pilota osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginały kluczy i pilota. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w drzwiach na identyczny jak ten do którego został zagubiony klucz. W przypadku zagubienia klucza do klatki wejściowej Najemca pokryje koszt dorobienia brakującego klucza. W przypadku zagubienia pilota do bram wjazdowych Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zakupienia identycznego pilota jak zagubiony.

Najemca zobowiązany zamykać apartament każdorazowo gdy go opuszcza, nawet gdy czyni to na chwilę.

 MEDIA

W cenę wynajmu wliczone jest korzystanie ze wszystkich dostępnych mediów w tym:

energii elektrycznej, wody.

Lokal nie jest wyposażony w dostęp do internetu.

 PORZĄDEK

Apartament przed oddaniem do dyspozycji gości podlega gruntownemu sprzątaniu. Do ceny wynajmu doliczona jest opłata za końcowe sprzątanie apartamentu, zgodnie z cennikiem w ofercie.

Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywani apartamentu w czystości w stanie adekwatnym
do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu wyposażenia znajdują się
na wyposażeniu apartamentu.

Do bieżącego utrzymania w czystości elementów wyposażenia kuchni w szczególności garnki, naczynia i sztućce itd. służy zainstalowana w kuchni zmywarka. Wynajmujący zapewnia kostki 3w1 niezbędne do korzystania ze zmywarki (instrukcja korzystania ze zmywarki znajduje się w kuchni). Korzystanie ze zmywarki możliwe jest wyłącznie zgodnie z w/w instrukcją obsługi, przy wykorzystaniu dostarczonych kostek „3w1”.

Do dyspozycji gości w łazience znajduje się pralka automatyczna, z której Najemca korzysta wedle swojego uznania (instrukcja korzystania z pralki znajduje się w kuchni). Wynajmujący nie zapewnia środków piorących.

 UWAGI OGÓLNE

Od godziny 22:00 do 6:00 zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wspólnoty, na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna.

 

KONTAKT

Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy, w godzinach od 10.00 do 20.00,    w dni robocze, oraz od 10.00 do 14.00 w pozostałe dni, pod numerem telefonu 667-001-124            lub 661-937-889  oraz pod adresem e-mail kontakt@apartamentybaltico.pl

Spełniając obowiązek nałożony na nas treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest :

P.P.H.U BUDMAX CONSULTING Aleksander Umiński z siedzibą w Katowicach przy ul. Smugowej 37C.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail:  budmaxconsulting@wp.pl

lub na adres pocztowy: P.P.H.U. BUDMAX CONSULTING Aleksander Umiński, 40-750 Katowice,                ul. Smugowa 37C

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas podpisywania umowy wynajmu Apartamentu.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez P.P.H.U. BUDMAX CONSULTING Aleksander Umiński

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej                z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia zawartych Umów,

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, w celach marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,

– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych,

– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

– imię i nazwisko lub nazwa firmy

– adres zamieszkania/zameldowania lub adres siedziby firmy

– nr pesel, nr NIP oraz serię i nr dowodu tożsamości lub NIP i KRS w przypadku osób prawnych

– adres e-mail oraz tel. kontaktowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeśli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w której się znalazłeś,

– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazać organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi  wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego